Panorama 05

Urban development, Shangqiu, Henan, People’s Republic of China (2018-05)