Panorama 03

Ebotai, Shangqiu, Henan, People’s Republic of China (2018-06)