Wanghua Reservoir

Wanghua reservoir 望花湖, Fangcheng County, Nanyang City, Henan Province, People’s Republic of China
[33.18944444, 113.05055556]

Fangcheng Cultural Center

Fangcheng Cultural Center, Fangcheng County, Nanyang City, Henan Province, People’s Republic of China
[33.27027778, 113.01777778]

Railway Viaduct Construction

Railway viaduct, Fangcheng County, Nanyang City, Henan Province, People’s Republic of China
[33.60722222, 113.01527778]

Lianzhen Temple

Lianzhen Temple 鍊真宮, Fangcheng County, Nanyang City, Henan Province, People’s Republic of China
[33.26527778, 112.99638889]

Pan River

Pan River 潘河, Fangcheng County, Nanyang City, Henan Province, People’s Republic of China
[33.26833333, 113.00166667]