Ship Wreck

Chaishan Coast, Gushan District, Kaohsiung City, Taiwan
[22.63987874, 120.25560272]

Chaishan Fishing Pier

Chaishan Fishing Pier 柴山漁港, Gushan District, Kaohsiung City, Taiwan
[22.64451881, 120.25183728]

Zhongdu Tangrong Brick Kiln

Zhongdu Tangrong Brick Kiln 中都唐榮磚窯廠, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan
[22.64224752, 120.28473847]

Jhongdou Wetlands Park

Jhongdou Wetlands Park 中都濕地公園, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan
[22.64655064, 120.28774145]

Qianzhen District

Kaohsiung Public Library 高雄市立圖書館總館, Qianzhen District, Kaohsiung City, Taiwan
[22.60888306, 120.30126951]